Dingtuna torg förskola
Förskola 1-6 år

Kommun: Västerås stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 22 st

Pedagogens namn: Patricia Sjöberg

Redovisade uppgifter