Förskolan Danska vägen 80, Solveigs förskolor AB
Förskola 1-5år

Kommun: Göteborgs stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 18 st

Pedagogens namn: Jessica Oxelstedt

Redovisade uppgifter