förskolan Riddaren
förskola 1-5 år

Kommun: Stockholms stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 38 st

Pedagogens namn: marie lindgren

Redovisade uppgifter