Geijerskolan
Förskioleklass

Kommun: Malmö stad

Verksamhet: Förskoleklass

Antal barn/elever: 28 st

Pedagogens namn: Karin Samuelsson

Redovisade uppgifter