Lunden
Förskolan Lunden

Kommun: Stockholms stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 86 st

Pedagogens namn: Carola Hellman

Redovisade uppgifter