Fiskebäcksskolan
Fören

Kommun: Göteborgs stad

Verksamhet: Förskoleklass

Antal barn/elever: 25 st

Pedagogens namn: Agneta Olsson

Redovisade uppgifter

"Vi har läst på mjölkkartonger för att få inspiration. Vi har också rimmat och funderat på slogans och funderat på hur man i bild kan visa på vikten av återvinning. Uppgiften var frivillig och gjordes hemma. 20 av 25 lämnade in sitt förslag och sedan röstade vi. Alla fick rösta på tre bidrag och de tre som fick flest röster skickar vi in som vårt bidrag till Kartongmatch 2. Med vänlig hälsning, FSK Fören"

"På Fören har vi pratat, sjungit om och sett på filmer om återvinning. Varför är det bra att återvinna? Vad händer om vi tar mer från naturen är vi återställer? När eleverna dokumenterat sina återvunna kartonger hemma och lämnat in schemat till oss pedagoger, räknade vi samman antalet och gjorde en tavla med antalet, 531, i mjölkkartong korkar. Sedan gick vi till återvinningsstationen närmast vår skola och lämnade de mjölk-kartonger vi samlat på oss under de två veckorna här i skolan. Slutligen gjorde vi en IMovie där vi beskriver vårt arbete. Varma hälsningar Fören/ genom Agneta Olsson"

"När vi i klassen pratade om hur vi skulle få 100 personer att förstå hur viktigt vårt budskap att återvinna är var det en livlig diskussion. Förslag var att berätta hemma och för släkt och vänner, göra en affisch och hänga upp i affären och på busshållplatser, göra en utställning på stora skolan mm. En pojke kom med förslaget att vi kan maila budskapet till alla vi känner och då sa en annan elev: vi lägger det på youtube- där kan massor av folk se. Vi pratade vidare om hur vi skulle presentera budskapet och eftersom vi just höll på att göra sagor i en app som heter Toontastic bestämde vi oss för det samtidigt som vi lärde oss mer om appens möjligheter. Vi vuxna tyckte idén var bra eftersom vi planerat prata om sociala medier och dess fördelar och nackdelar. Vi arbetar även med retorik och har målet att alla våra elever ska våga presentera något framför klassen och känna sig stolta över sina kunskaper samtidigt som de väcker nyfikenhet hos sina kamrater. Ett steg mot detta är att prata in digitalt och visa sin saga utan att fokus ligger på berättaren utan på bilden/ filmen. Tre delar arbetades fram, bakgrund, aktörer och budskap utifrån allt vi tidigare arbetat med i kartongmatchen. Ett par elever ville agera aktörer och ett roligt och svårt skådespelar arbete genom fördes till mycket skratt. Att både komma håg repliker och samtidigt flytta karaktärer var krävande. Nästa steg är att dela filmen med våra föräldrar och kollegor så att fler väljer att återvinna förpackningar och återvinna. Med vänlig hälsning, förskoleklass Fören / Agneta Olsson o Gabriela Borgvind "