Vinninga Folkets hus förskola
Folkets hus/ kristallen

Kommun: Lidköpings kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 16 st

Pedagogens namn: Zuzana Nilsson

Redovisade uppgifter