Miklagårds förskola
Flygplanet

Kommun: Östersunds kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 8 st

Pedagogens namn: Helén Söderholm

Redovisade uppgifter