Önsvala förskola
Flöjten

Kommun: Staffanstorps kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 22 st

Pedagogens namn: Carina Boström

Redovisade uppgifter