Lugnets förskola
Flamingon

Kommun: Malmö stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 25 st

Pedagogens namn: Sandra Olsson

Redovisade uppgifter