Östra Strö skola
Fklass

Kommun: Eslövs kommun

Verksamhet: Förskoleklass

Antal barn/elever: 12 st

Pedagogens namn: Ann-Christin Sterner

Redovisade uppgifter

"Efter att alla i klassen lämnat in sina protokoll som visade hur bra familjerna var på att sortera sina pappersförpackningar kom vi tillsammans i förskoleklassen på en gemensam slogan för att sortera mera. Vi lade även till en uppmaning om att dricka mjölk. Alla i klassen fick sedan rösta fram tre bidrag att skicka in till Kartongmatchen."

"Efter att ha sett powerpointpresentationen och filmerna hade vi bra samtal om återvinning. Eleverna i förskoleklassen är mycket engagerade i vårt miljöarbete. Vår skola ligger ute på landet och vi har en egen liten \"återvinningsstation\" dit vi gick. Eleverna hjälptes åt att sortera soporna och lägga i rätt fack. De har även fyllt i sina återvinningsprotokoll med stort engagemang."

"Eleverna i förskoleklassen har haft ett stort engagemang när det gäller Kartongmatchen. När vi skulle göra match 3 hade de många olika förslag på hur de skulle sprida budskapet om att återvinna. Eleverna valde olika sätt. Några gjorde collage att sätta upp på skolan, fritids, sin gamla förskola och på lokalen där de har fritidsaktiviteter. Andra gjorde fina spridningskort som de lämnade till släkt och vänner. Vi kommer även att göra ett Facebookinlägg på skolans Facebook-sida för att ytterligare sprida vårt budskap. "