Östra Strö skola
Fklass

Kommun: Eslövs kommun

Verksamhet: Förskoleklass

Antal barn/elever: 12 st

Pedagogens namn: Ann-Christin Sterner

Redovisade uppgifter