Karlshögsskolan
FK

Kommun: Malmö stad

Verksamhet: Förskoleklass

Antal barn/elever: 27 st

Pedagogens namn: Jennie Eriksson

Redovisade uppgifter