Svarvarens förskola
Fjärilen

Kommun: Sandvikens kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 22 st

Pedagogens namn: Jenny Hedman

Redovisade uppgifter

"Vi på Svarvarens förskola, avdelning Fjärilen, har alltid sopsorterat. Att delta i Kartongmatchen var därför helt naturligt för oss. På våra bidrag har vi har illustrerat vart man återvinner mjölkförpackningar och att djuren behöver träden, då är det jättebra att återvinna så sparar vi även träd."

"Vi plattar till mjölkförpackningarna innan vi kastar dem i kartongåtervinningen. Vi har jobbat med återvinning länge så det här är naturligt för oss."

"Vi har berättat om vårt arbete på Facebook för att nå ut till många. "