Silvertallen
Fjärilen

Kommun: Övertorneå kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 20 st

Pedagogens namn: silver tallen

Redovisade uppgifter