Bolags förskolan
Fjällsippan

Kommun: Kiruna kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 17 st

Pedagogens namn: Henna Strålberg

Redovisade uppgifter