Tornfalkens förskola
Fiskmåsen 1

Kommun: Malmö stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 18 st

Pedagogens namn: Heléne Karlsson

Redovisade uppgifter