Finnerödja fritids
Finnerödja fritids

Kommun: Laxå kommun

Verksamhet: Klass 3

Antal barn/elever: 36 st

Pedagogens namn: Laila Persson

Redovisade uppgifter