Lunden
Filosoferna

Kommun: Stockholms stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 23 st

Pedagogens namn: Carola Hellman

Redovisade uppgifter