Brunnsparkens förskolor
Brunnsparkens förskolor femmårsgruppen

Kommun: Helsingborgs stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 30 st

Pedagogens namn: Natalie Håkansson

Redovisade uppgifter

"Alla våra barn har fått rita/skriva en kampanj var. Sedan har vi haft röstningar så att vi på en demokratiskt sätt kommit fram till våra tre tävlings bidrag. Ett bidrag föreställer en gubbe som dricker mjölk och tänker på en soptunna som han ska återvinna mjölkpaketet i. Bidraget i mitten föreställer en fågel som gillar att man slänger sitt skräp i soptunnor istället för i naturen. Det sista bidraget föreställer hur naturen dör om vi inte är rädda om den, slösar på papper/kartonger utan att återvinner."

"Alla barn har flitigt återvunnit kartonger hemma. Även föräldrarna har varit väldigt engagerade i hemuppgiften och tyckt att det varit roligt att få vara delaktiga i arbetet på förskolan. Vi har besökt olika soprum när vi återvunnit på förskolan. Alla barn har fått visa soprummet som de slänger sina sopor i och vi har jämfört de olika soprummet, vad som är likt med dem men också vad som är olikt med dem. Barnen upptäckte snabbt att förskolan soprum inte hade någonstans att slänga batterier, vilket ledde till diskussioner om hur man slänger batterier på förskolan. "

"Vi är fyra olika förskolor, där de äldsta barnen (femåringarna) har samarbetat och deltagit i kartongmatchen gemensamt. För att sprida vår kunskap vidare har alla förskolor haft en dokumentationsvägg på sin avdelning där arbetet med kartongmatchen stats upp så att alla barn och föräldrar kan ta del av vårt arbete och kunskap. Våra femåringar har fått visa och berätta hur och varför vi ska återvinna för sina yngre kompisar, samt för sina föräldrar. För att göra barnens röster hörda även i samhället har en avdelning skapat ett plakat som sats upp i fyra olika soprum i förskolans närområdet. På plakatet har barnen både ritat och skrivit om sopsortering och att värna om naturer. Här fick barnen även göra ljudinspelning, både om sina egna teckningar och om vad vi lärt oss i arbetet med kartongmatchen. Dessa filmer har vi lagt med i plakatet i form av QR-koder, så när någon skannar koderna på vårt plakat kan de även höra barnen berätta om sitt arbete. "