Ekedalsskolan
FC

Kommun: Värmdö kommun

Verksamhet: Förskoleklass

Antal barn/elever: 26 st

Pedagogens namn: Angela Björkdahl

Redovisade uppgifter