Norra Ålidhemsskolan
FBK

Kommun: Umeå kommun

Verksamhet: Klass 4, Klass 5

Antal barn/elever: 7 st

Pedagogens namn: Christina Edin

Redovisade uppgifter