Tybblelundsskolan
FB

Kommun: Örebro kommun

Verksamhet: Förskoleklass

Antal barn/elever: 18 st

Pedagogens namn: Lena Harker

Redovisade uppgifter