Henriks hage förskola
Faunan

Kommun: Vetlanda kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 36 st

Pedagogens namn: Jennie Löwgren

Redovisade uppgifter