Henriks hage förskola
Faunan

Kommun: Vetlanda kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 36 st

Pedagogens namn: Jennie Löwgren

Redovisade uppgifter

"Vi har skapat en egen återvinningsstation på vår avdelning. Den innehåller förutom kartonger även glas, metall, kompost och plast. Vi har skapat, pysslat och byggt med kartonger och annat återbruksmaterial. Vi har gått till stora återvinningsstationen flera gånger för att slänga det vi inte kan slänga i förskolans soprum.\""