Friberg
Familj

Kommun: Helsingborgs stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 1 st

Pedagogens namn: Elsa Friberg

Redovisade uppgifter