Stadionparkens förskola
Falkögat

Kommun: Malmö stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 20 st

Pedagogens namn: Maria Thulin

Redovisade uppgifter