Stadionparkens förskola
Falkögat

Kommun: Malmö stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 22 st

Pedagogens namn: Maria Thulin

Redovisade uppgifter