Saltkråkans förskola
Falken

Kommun: Ronneby kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 28 st

Pedagogens namn: Sandra Berggren

Redovisade uppgifter

"Vi har samlat ihop barnens förslag på mjölkförpackningsbaksidor."

"Vi har besökt vår återvinningsstation, där fick vi se sopbilen! Vi har även flertal gånger varit i soprummet vi har utanför förskolegården."

"Vi delade ut stora \"diplom\" till vår avdelning för att ta hem och sprida budskapet. Vi gav de andra avdelningarna små lappar där vi sprider budskapet om återvinning."