Hallerna Skola
FA

Kommun: Stenungsunds kommun

Verksamhet: Förskoleklass

Antal barn/elever: 21 st

Pedagogens namn: Maria Arvidslund

Redovisade uppgifter