Skansbergsskolan
FA

Kommun: Huddinge kommun

Verksamhet: Förskoleklass

Antal barn/elever: 25 st

Pedagogens namn: Lotta Skönström

Redovisade uppgifter