HagaLyckebyskolan
FA

Kommun: Haninge kommun

Verksamhet: Förskoleklass

Antal barn/elever: 29 st

Pedagogens namn: Åsa Zetterberg

Redovisade uppgifter