Geijerskolan
F3/F4

Kommun: Malmö stad

Verksamhet: Förskoleklass

Antal barn/elever: 28 st

Pedagogens namn: Susanne Karlsson

Redovisade uppgifter