Eskilsby skola
F12

Kommun: Härryda kommun

Verksamhet: Förskoleklass, Klass 1

Antal barn/elever: 12 st

Pedagogens namn: Lisa Ekenberg

Redovisade uppgifter