Storkskolan
F-klassen

Kommun: Sjöbo kommun

Verksamhet: Förskoleklass

Antal barn/elever: 24 st

Pedagogens namn: Ewa-Lena Arthursson

Redovisade uppgifter