Saltöskolan
F-klass

Kommun: Karlskrona kommun

Verksamhet: Förskoleklass

Antal barn/elever: 22 st

Pedagogens namn: Therese Frost

Redovisade uppgifter