Stenkulaskolan
F-klass

Kommun: Malmö stad

Verksamhet: Förskoleklass

Antal barn/elever: 52 st

Pedagogens namn: Mersima Seferovic

Redovisade uppgifter