Djuråsskolan
F-klass röd, F-klass blå

Kommun: Gagnefs kommun

Verksamhet: Förskoleklass

Antal barn/elever: 31 st

Pedagogens namn: Anette Lilja Vestlund

Redovisade uppgifter