LILLA NACKA AB
f-klass

Kommun: Nacka kommun

Verksamhet: Förskoleklass

Antal barn/elever: 18 st

Pedagogens namn: Almida Nyström

Redovisade uppgifter