Bärstadskolan
f-gul

Kommun: Hammarö kommun

Verksamhet: Förskoleklass

Antal barn/elever: 18 st

Pedagogens namn: Ingrid Lundqvist

Redovisade uppgifter