Helgedalsskolan F-fritids
F-fritids

Kommun: Kristianstads kommun

Verksamhet: Förskoleklass

Antal barn/elever: 20 st

Pedagogens namn: Cecilia Blad

Redovisade uppgifter