Hammar Anpassad skola
F- 6 anpassad skola

Kommun: Kristianstads kommun

Verksamhet: Klass 1, Klass 2

Antal barn/elever: 11 st

Pedagogens namn: Johanna Buhre

Redovisade uppgifter