Loos skola
F-3

Kommun: Ljusdals kommun

Verksamhet: Klass 1, Klass 3

Antal barn/elever: 12 st

Pedagogens namn: Carolina Norrman

Redovisade uppgifter