Kättinge skola
F-3

Kommun: Norrköpings kommun

Verksamhet: Förskoleklass, Klass 3

Antal barn/elever: 50 st

Pedagogens namn: Lisbeth Karlsson

Redovisade uppgifter