Hedlunda skola
F-3

Kommun: Lycksele kommun

Verksamhet: Förskoleklass, Klass 3

Antal barn/elever: 32 st

Pedagogens namn: Katarina Ekbäck Eriksson

Redovisade uppgifter