Yngsjö skola
F-2 klass

Kommun: Kristianstads kommun

Verksamhet: Förskoleklass, Klass 2

Antal barn/elever: 18 st

Pedagogens namn: Emma Möller

Redovisade uppgifter

"Innan eleverna började rita sina förslag gick vi igenom vad återvinning var och varför det är bra att återvinna. Vi tittade även på några av filmerna igen. Samt att vi tittade på filmen om match 2. Eleverna hade jätte många bra idéer och vi hade bra diskussioner tillsammans. "

"Hela klassen fick med sig hem pappret för att fylla i hur många kartonger de använde och återvann. Hela klassen gjorde bra ifrån sig, de kartonger som inte har återvunnit har det planterats i för att se om det går att odla träd från en äppelkärna tillexempel. Eleverna har även tagit med sig kartonger till skolan som vi har sparat och sedan besökt återvinningsstationen i byn för att återvinna det som eleverna har haft med sig till skolan. Detta har vi gjort vid några tillfällen. Vi har även tittat på filmerna från er hemsida samt filmerna från Ur play \\\"Vad händer med återvinningen\\\". Det är intressant att se vad för diskussioner som kommer upp i klassrummet om återvinning och miljön. "