Stenkulaskolan
Fsk

Kommun: Malmö stad

Verksamhet: Förskoleklass

Antal barn/elever: 60 st

Pedagogens namn: Sabina Brankovic

Redovisade uppgifter