Kyrkskolan
F - 1

Kommun: Sala kommun

Verksamhet: Förskoleklass, Klass 1

Antal barn/elever: 30 st

Pedagogens namn: Karin Eriksson

Redovisade uppgifter