Backa friskola
F-1

Kommun: Karlstads kommun

Verksamhet: Förskoleklass, Klass 1

Antal barn/elever: 14 st

Pedagogens namn: Hanna Tietze

Redovisade uppgifter