Fagerhults skola
Enens fritids

Kommun: Högsby kommun

Verksamhet: Klass 1, Klass 2

Antal barn/elever: 24 st

Pedagogens namn: Karin Wernersson

Redovisade uppgifter