Opalgatans förskola
Ekorren

Kommun: Göteborgs stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 13 st

Pedagogens namn: Charlotte Axelsson

Redovisade uppgifter