Marjo Lindqvist
Ekorren

Kommun: Helsingborgs stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 20 st

Pedagogens namn: Marjo Lindqvist

Redovisade uppgifter