Kårsta förskola
Ekorren

Kommun: Vallentuna kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 14 st

Pedagogens namn: Maria Jaktlund

Redovisade uppgifter