Näsby förskola
Ekorrar

Kommun: Örebro kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 24 st

Pedagogens namn: Sanaa Simmo

Redovisade uppgifter

"Våra 4-6 åringar bestämde att vi skulle göra skyltar och sätta upp runt förskolan och det närmaste området. Med skyltarna uppmanar vi allmänheten att hålla rent och inte slänga skräp i naturen"