Ekolek barnomsorg
Ekolek Tjörn

Kommun: Tjörns kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 9 st

Pedagogens namn: Carolina Surminen Andersson

Redovisade uppgifter