Ekolek barnomsorg
Ekolek Lilla Edet

Kommun: Lilla Edets kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 24 st

Pedagogens namn: Carolina Surminen Andersson

Redovisade uppgifter